24 October 2008

กลุ่มต่างๆ ใน Hi5 เกี่ยวกับ ชมรมคนโสด

Korea : ตลาดท่องเที่ยวเกาหลีปรับทิศจับคนโสด-คานทอง


Korea : ตลาดท่องเที่ยวเกาหลีปรับทิศจับคนโสด-คานทอง

** กรุงเทพธุรกิจ

** 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 08:15:00

คาด นักท่องเที่ยวเกาหลีมาไทยปี 51 เพิ่ม 10% กว่า 1.26 ล้านคน ทำรายได้ท่องเที่ยว 3.9 หมื่นล้านบาท กลุ่มคนโสด-คานทอง สัดส่วนสูงสุด แซงกลุ่มฮันนีมูน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : เกาหลีใต้เป็นตลาดท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ของประชาชน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้นิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ใน เอเชีย ทำให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้กลายเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มี บทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย โดยไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ใต้ รองจากจีนและญี่ปุ่น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นั้นทวีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทย มากขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก เป็นอันดับ 3 รองจากมาเลเซียและญี่ปุ่น

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าในปี 2551 จะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 จากปี 2550 โดยมีจำนวนประมาณ 1.26 ล้านคน และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เป็นมูลค่า 39,600 ล้านบาท

กลุ่มนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวในไทยประมาณร้อยละ 90.0 เดินทางมาเพื่อพักผ่อน และประมาณร้อยละ 5.0 เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าและการลงทุน ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 5.0 ส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางไปมาสำหรับชาวเกาหลีใต้ที่พักอาศัยอยู่ในไทย หรือชาวเกาหลีใต้ที่เข้ามาทำงานหรือศึกษาต่อในไทย รวมทั้งกลุ่มที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่มนี้นับว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง เนื่องจากยังมีโอกาสขยายตัวอีกมากตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเจาะขยายตลาดการ จัดประชุมสัมมนา

ประเด็นที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เดินทางมายังประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว หน้าใหม่ที่ยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมาก่อน จึงนิยมเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้กลุ่มเที่ยวซ้ำหรือกลุ่มที่เคยเดินทางมา ไทยแล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมีการขยายตัวอย่างน่าจับตามอง

อย่าง ไรก็ตาม การขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นั้นต้องเน้นการเจาะขยายตลาดนักท่อง เที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่น่าสนใจ แยกพิจารณาได้ ดังนี้

1.กลุ่มนักท่องเที่ยววัยคานทองและกลุ่มคนโสดช่วงอายุ ระหว่าง 25-40 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง โดยในจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่มาเที่ยวเมืองไทยปี 2549 ประมาณ 1.16 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยววัยคานทองประมาณ 4 แสนคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 40.0 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และคาดว่าปี 2550 จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ 5.0 ในปี 2551 ททท.ตั้งเป้าเร่งขยายฐานกลุ่มตลาดคานทองและคนโสดทั่วไปเพิ่มอีกร้อยละ 10.0 โดยคาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สร้างรายได้กว่า 15,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40.0 ของเป้ารายได้ตลาดนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดในปี 2551 ที่ททท.ตั้งเป้ารายได้ไว้ 40,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานการท่องเที่ยวต่างชาติ 25 ประเทศ ที่อยู่ในเกาหลีใต้ต่างก็หันแข่งขันกันชิงลูกค้าตลาดคานทองกันมากขึ้นตาม ลำดับ จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยควรจะเร่งปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ ที่เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยคานทองและกลุ่มคนโสด

2.กลุ่มคู่แต่ง งานใหม่หรือกลุ่มคู่ฮันนีมูน ประเทศไทยได้รับความสนใจจากคู่แต่งงานชาวเกาหลีใต้ โดยเฉพาะรายการฮันนีมูนที่ภูเก็ตในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นของไทยที่เป็นที่นิยมเช่นกันจากคู่แต่ง งานชาวเกาหลี ได้แก่ หัวหิน พัทยา และกระบี่ กำลังซื้อกลุ่มนี้สูงเป็นอันดับต้นๆ มีปีละ 3.5 แสนคู่ เลือกมาฮันนีมูนในไทยถึง 1 ใน 3 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2550 ตลาดฮันนีมูนเริ่มชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 1.4 แสนคู่ โดยตลาดที่กำลังมาแรงคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนโสด

3.นักท่อง เที่ยวเฉพาะกลุ่มอื่นๆ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มของเกาหลีใต้นับเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีการขยายตัวที่ น่าสนใจ แม้ว่าในปัจจุบันยังเป็นกลุ่มเล็กก็ตาม โดยเฉพาะตลาดทัวร์กอล์ฟ และตลาดประชุมสัมมนาแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ใต้ในไทย(ไม่รวมกรุงเทพฯ) คือ พัทยา สมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ และเกาะช้าง อย่างไรก็ตาม ถ้าแยกพิจารณาตามกลุ่มของนักท่องเที่ยวแล้วจะเห็นว่า กลุ่มที่เป็นคู่แต่งงานใหม่หรือคู่ฮันนีมูนส่วนใหญ่จะนิยมแพ็กเกจเที่ยวชาย ทะเล เช่น ภูเก็ต พัทยา กระบี่ หัวหิน ชะอำ เกาะช้าง เกาะสมุย เป็นต้น นอกจากแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแล้ว นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้นิยมมาท่องเที่วงานเทศกาลประเพณีไทย โดยเฉพาะงานสงกรานต์ และงานลอยกระทง

ปัจจัยหนุนการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ประกอบด้วย

1. ปี 2551 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ครบ 50 ปี กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตไทยในเกาหลีใต้ เริ่มนำร่องเจรจาฉลองความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ 3 โครงการ ประกอบด้วย การนำโรงแรมที่พักชั้นนำของประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ได้เลือกใช้ ห้องพักระดับดีที่สุด 50 แห่ง การจัดทำโครงการประกวดภาพแหล่งท่องเที่ยว 50 ช่างภาพ และการจัดทำUser Creative Contest : UCC ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการขายผ่านบล็อกในเว็บไซต์ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ชื่นชอบ โดยการเขียนความประทับใจและการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศไทย นับเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งให้สถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของPortal Website ในเกาหลีใต้

2.การขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยว เฉพาะกลุ่ม นโยบายขยายตลาดท่องเที่ยวในปี 2551 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หันมาเน้นตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมีกำลังซื้อสูง และมีลู่ทางขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ตลาดคู่แต่งงานใหม่ ตลาดนักกอล์ฟ และตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชน

3. นักท่องเที่ยวนอกฤดูกาล นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี

4. การส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานที่กรุงโซลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงนักท่องเที่ยว เกาหลีใต้มาเที่ยวไทย โดยเฉพาะการโฆษณาร่วมกับสื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ทำให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

5.ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จากการเพิ่มเที่ยวบินของทั้งสายการบินไทย และสายการบินของเกาหลีใต้(ทั้งสายการบินโคเรียนแอร์ และสายการบินเอเชียนา) ขณะนี้มี 3 สายการบิน ทำเที่ยวบินประจำเช่าเหมาลำ (Charter Scheduel) ได้แก่ สายการบินโคเรียนท์ แอร์ไลน์ บินชาร์เตอร์ 2 เดือนระหว่างกรกฎาคม-สิงหาคม เส้นทางไป-กลับ โซล-อู่ตะเภา 4 เที่ยว/สัปดาห์ บรรทุกผู้โดยสารเข้ามาเที่ยวละ 276 คน สายการบินสกายสตาร์ บินชาร์เตอร์ประมาณปีละ 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม เส้นทางโซล-ภูเก็ต 5 เที่ยว/สัปดาห์ และสายการบินโคเรียนท์ แอร์ไลน์ กำลังได้รับการผลักดันจากบริษัทตัวแทนจัดนำเที่ยวเกาหลีใต้ 5 ราย คาดว่าจะเริ่มให้บริการบินชาร์เตอร์ ปลายกรกฎาคม 2551 นี้ ไป-กลับโซล-กระบี่ ซึ่งเส้นทางนี้ ททท.กำลังผลักดันให้เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเส้นทางใหม่รองรับตลาดคู่ฮันนีมูนเกาหลีใต้ที่สนใจเดินทางมาใช้จ่าย เงินในเมืองไทย

นอกจากนี้การที่เมืองอินชอน(Incheon) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซลมีแผนจะใช้สนามบินระหว่างประเทศเพื่อเป็นฐาน สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ โดยมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับไทเกอร์แอร์เวย์ ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำที่ถือหุ้นโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางการบินไป ยังเกาหลีใต้ การเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศสายการบินต้นทุนต่ำนับเป็นปัจจัยบวกที่ สำคัญที่จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จาก ความพยายามในการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ของภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการขยาย ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งไทยยังมีโอกาสในการเจาะขยายตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มาท่อง เที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้อีก โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้นั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง สามารถช่วยเพิ่มพูนรายได้ด้านการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างรวดเร็วและโดยต่อ เนื่อง

หญิงไทย ใจกล้า โสดถาวรมากขึ้น

หญิงไทย ใจกล้า โสดถาวรมากขึ้น

หันไปรอบๆ ตัว บางคนพบว่ามีหนึ่ง...สอง...สามของผู้หญิงที่คุณรู้จักครองตัวเป็นคนโสด ...ถามว่าทำไมผู้หญิงไทยจึงเป็นโสดเพิ่มมากขึ้น ?

จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พบว่าผู้หญิงโสดที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นวัยเจริญพันธุ์ ได้เพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 10 คือจากร้อยละ 62.7 ในปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี พ.ศ. 2543 และเมื่อเทียบอัตราส่วนร้อยละของผู้หญิงอายุ 50-59 ปี ที่ยังเป็นโสดพบว่า ผู้หญิงในช่วงปลายวัยเจริญพันธุ์ที่ยังเป็นโสด มีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.2 ในปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี พ.ศ. 2543 อัตราส่วนของผู้หญิงช่วงเริ่มต้น และปลายวัยเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงว่าหญิงไทยมีแนวโน้มเลื่อนการแต่งงานให้ช้าลงและครองความเป็นโสดถาวรเพิ่มมากขึ้น

ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้ หญิงไทย “ใจกล้า...โสดถาวร มากขึ้น” เราลองมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกที่จะเป็นโสดของผู้หญิงหรือเปล่า

อ่านต่อ

19 October 2008

กลอน จากสายลมที่หวังดี


วันนี้ทั้งวันทำไมมันเงียบ
ทำไมเงียบเชียบอย่างเหลือหลาย

นั่งง่วงเหงาหาวนอน..นั่งเดียวดาย
ไม่มีคนข้างกายให้รำคาญ

นั่งหัวเราะ นั่งบ้าบออยู่บนโต๊ะ
น้องก็เดินเมียงมองอยู่หลายหลาย

มันบอก..พี่มันนั่งบ้า..อยู่ทำไม
มัวแต่นั่งทำ..บื๊อ อะไรอยู่พี่ยา

พี่ฉันก็เป็นไป..ได้ขนาดนี้
เห็นกันอยู่ดีดี..ไม่น่าบ้า..

พี่เราแท้แท้ไม่น่าด่วนมา..
นั่งคิด..พิจารณาแต่งกลอนอยู่คนเดียว....^_^

เขียนโดย สายลมที่หวังดี

10 October 2008

กลอน แต่งเองเล่นๆ บทที่ 1

กำลังใจ”

เมื่อยามเธอสับสนและท้อแท้ ...

ขาดคนแลห่วงใยคอยชิดใกล้..

แสนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากังวลใจ

ไม่มีแรงก้าวเดินไป..สิ้นหนทาง..

ลองหันมองรอบกายใจอย่าหม่น..

สู้อดทนฟันฝ่าอย่าท้อถอย

ยังมีคนห่วงใยที่เฝ้าคอย..

ให้เธอสู้อย่าท้อถอยหมดกำลัง

เป็นแรงใจต่อสู้กับชีวิต..

ถึงแม้ผิดพลาดพลั้งอย่าหมดหวัง..

จงก้าวเดินต่อไปอย่างระวัง..

แล้วเมื่อนั้นจะสมหวังดั่งตั้งใจ..


คนเราผิดหวังได้เสมอ..

แต่อย่ายอมอยู่อย่างสิ้นหวัง..

ในความว้าเหว่เงียบเหงา..

เพียงเรารู้จักสงบ..

เราจะพบตัวเราเอง..

แล้วสักวันหนึ่ง..

อุปสรรคต่างต่างทั้งหลาย..

จะค่อยค่อยสูญหายไป..

แล้วเธอจะยิ้มได้..

พบความสุขแท้.. ดั่งใจหวัง..

หากเธอพร้อมจงต่อสู้ไป..

ด้วยพลังใจพลังกายที่ยังคงเหลือ..

เมื่อเธอก้าวผ่านพ้น..

จงหันกลับมามองข้างหลัง

ยังมีคนที่แย่กว่า..

รอคอยความหวังและกำลังใจ

รอคอยมิตรภาพและไมตรีที่เธอจะมีให้

รอคอยพบกับแสงสว่างจากหนทางที่มืดมน..

ยังมีรอยยิ้ม จากใจ พร้อมมอบให้เพื่อเก็บรักษามันไว้กับตัวเอง

(จาก “เอส-สา”.... และปลายปากกาในอนาคต ... “สายลม..ที่หวังดี”)

กลอน แห่งความรัก..(ช้ำรัก)

ฉันเป็นเหมือนคนหลงทาง
จะเติมพลังให้ใจก้าวไปหาเธอ

เธอคือสายลมมาชโลมกายให้คลายร้อน
เธอคือหมอนให้นอนหนุนอบอุ่นใจ
เธอคือเปลวไฟให้ไออุ่นในยามหนาว
เธอคือดาวส่องทางในคืนอันมืดมิด
ฉันคิดถึงเธอแค่ไหนใครจะรู้
ฉันคิดถึงเธออยู่ทุกวันเธอรู้ไหม
ฉันรักเธอรักแล้วหมดหัวใจ
เธอรักใครฉันคงช้ำน้ำตานอง..

พอเห็นเงาเธอลางๆ พอมีหวัง
จะเดินไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง

คนโสด.com