13 January 2008

ถึงจะเหงา เราก็อยู่ได้

แต่จริง ๆ เวลาโสด เป็นเวลาที่ดีของชีวิตนะคะ มันทำให้รู้ว่า ถึงเราจะเหงา แต่เราก็อยู่ได้


มีน้องคนนึงบอกไว้อย่างนี้

ดีจัง

No comments:

คนโสด.com