๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ประทานโทษ ที่ 'เห็นโสด' อย่าเดาผิด ... แค่ยังไม่อยาก 'เอาชีวิต' ..ไปผูกติด กับ 'คนไม่ดีพอ'!!

ไม่มีความคิดเห็น:

คนโสด.com